Waterline Cooling - ผู้นำระบบลดความร้อนและระบายอากาศภายในโรงงาน

การนำไปใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างระบบ Waterline ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน: ระบบ EVAP (Evpaorative Cooling) ระบบระบายอากาศ ระบบกรองอากาศในกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์

งานผลิตชิ้นส่วน อะไหล่, แมชชีนไลน์ (CNC), สายงานประกอบยานยนต์, พื้นที่ทดสอบ และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผลิตล้อยางยานยนต์

พื้นที่ผสมสารเคมี, พื้นที่ขึ้นรูปล้อยาง, พื้นที่เตาอบล้อยาง, พื้นตัดหนวดและ QC ล้อยาง และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

พื้นที่ปรุงสุก (Boiling/Steaming, Retort), พื้นที่เตาอบ, พื้นที่บรรจุลงภาชนะ, พื้นที่บรรจุขวด และอื่นๆ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง

พื้นที่ปรุงสุก (Boiling/Steaming, Retort), พื้นที่เตาอบ, พื้นที่บรรจุลงภาชนะ และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

งานขึ้นรูปพลาสติก, งานเป่าถุงพลาสติก, งานพิมพ์ฉลาก (Gravure Printing)  และอื่นๆ  

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

เตาหลอมแก้ว, งานขึ้นรูปขวดแก้ว, พื้นที่ตรวจสอบ QC, พื้นที่บรรจุลงลัง และอื่นๆ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผิตโลหะ

งานหลอมโลหะ, งานขึ้นรูปโลหะ, งานตัด เจียรโลหะ, งานเชื่อมโลหะ และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี สี สารละลาย

พื้นที่ผสมสารเคมี, พื้นที่บรรจุลงบรรจุภัณฑ์, พื้นที่ QC และอื่นๆ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 

งานผลิตกระดาษ, เครื่องรีดลอนกระดาษลูกฟูก, งาน Die Cutting, งานพิพม์กระดาษ และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

คลังสินค้า และศูนย์โลจิสติกส์

ศูนย์กระจายสินค้า, คลังสินค้า, พื้นที่คัดแยกและจัดส่ง และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า

งานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, งานผลิตผืนผ้า, งานทอผ้า, งานถักผ้า, งานย้อมสี และอื่นๆ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ห้องปลอดเชื้อ (Clean Rooms)

การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, พื้นที่บรรจุลงบรรจุภัณฑ์, ห้องคลีนรูมที่ต้องการการกรองอากาศพิเศษ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
menucross-circle