Waterline Cooling - ผู้นำระบบลดความร้อนและระบายอากาศภายในโรงงาน

การนำไปใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างระบบ Waterline ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน: ระบบ EVAP (Evpaorative Cooling) ระบบระบายอากาศ ระบบกรองอากาศในกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์

งานผลิตชิ้นส่วน อะไหล่, แมชชีนไลน์ (CNC), สายงานประกอบยานยนต์, พื้นที่ทดสอบ และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตล้อยางยานยนต์

พื้นที่ผสมสารเคมี, พื้นที่ขึ้นรูปล้อยาง, พื้นที่เตาอบล้อยาง, พื้นตัดหนวดและ QC ล้อยาง และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

พื้นที่ปรุงสุก (Boiling/Steaming, Retort), พื้นที่เตาอบ, พื้นที่บรรจุลงภาชนะ, พื้นที่บรรจุขวด และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง

พื้นที่ปรุงสุก (Boiling/Steaming, Retort), พื้นที่เตาอบ, พื้นที่บรรจุลงภาชนะ และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

งานขึ้นรูปพลาสติก, งานเป่าถุงพลาสติก, งานพิมพ์ฉลาก (Gravure Printing) และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

เตาหลอมแก้ว, งานขึ้นรูปขวดแก้ว, พื้นที่ตรวจสอบ QC, พื้นที่บรรจุลงลัง และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผิตโลหะ

งานหลอมโลหะ, งานขึ้นรูปโลหะ, งานตัด เจียรโลหะ, งานเชื่อมโลหะ และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี สี สารละลาย

พื้นที่ผสมสารเคมี, พื้นที่บรรจุลงบรรจุภัณฑ์, พื้นที่ QC และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

งานผลิตกระดาษ, เครื่องรีดลอนกระดาษลูกฟูก, งาน Die Cutting, งานพิพม์กระดาษ และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คลังสินค้า และศูนย์โลจิสติกส์

ศูนย์กระจายสินค้า, คลังสินค้า, พื้นที่คัดแยกและจัดส่ง และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า

งานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, งานผลิตผืนผ้า, งานทอผ้า, งานถักผ้า, งานย้อมสี และอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องปลอดเชื้อ (Clean Rooms)

การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, พื้นที่บรรจุลงบรรจุภัณฑ์, ห้องคลีนรูมที่ต้องการการกรองอากาศพิเศษ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
menucross-circle