Waterline Cooling - ผู้นำระบบลดความร้อนและระบายอากาศภายในโรงงาน

ปรับอากาศโรงงาน

ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) สร้างลมเย็น 
ลดความร้อน ในโรงงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของงาน ปัจจัยนั้นคืออากาศที่มีคุณภาพ เราสร้างลมเย็น และอากาศบริสุทธิ์ให้กับโรงงานของคุณโดยใช้ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap)
space-cooling พัดลมอีแว๊ปแบบติดผนัง

Open Space Cooling - ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) สร้างลมเย็น ลดความร้อน

Open Space Cooling เป็นนวัตกรรมในการสร้างลมเย็นและระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ทำงานเย็นลงสู่ระดับความสบายสูงสุด เราใช้ Open Space Cooler หรือ ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา ในการนำอากาศร้อนและแห้งในบรรยากาศ มาเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่เย็นสบายและบริสุทธิ์ โดยใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบการระเหยของน้ำ

ระบบพัดลมอีแว๊ปทำงานอย่างไร ?

1. หลักการทำงานของพัดลมอีแว๊ป (Evap) คือ ปั๊มน้ำจะค่อยหมุนเวียนน้ำและจ่ายน้ำจากอ่างน้ำในเครื่องไปยังรางสเปย์ด้านบนของแผงแลกเปลี่ยนความร้อน โดยทำให้แผงเปียกชุ่มน้ำตลอดเวลา
ปรับอากาศโรงงานด้วยพัดลมอีแวป (EVAP)
พัดลมช่วยดึงอากาศโดยรอบผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน
2. พัดลมภายในครื่องอีแว๊ป (Evap) จะช่วยดึงอากาศโดยรอบผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน


ลมวิ่งผ่านแผงแลก
เปลี่ยนความร้อน
(Cooling Pad)
3. เมื่ออากาศผ่านแผงที่เปียกชุ่มน้ำ น้ำจะถูกระเหยออกไป โดยพลังงานที่เรียกว่า ความร้อนแผง (Latent Heat) ซึ่งกระบวนการระเหยนี้จะทำให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านแผงได้

หลักการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) จะใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ โดยใช้กระบวนการระเหยของน้ำ คือ เมื่อน้ำระเหยจะทำให้ความร้อนปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศ ปรากฎการณ์นี้จะช่วยลดอุณหภูมิของโมเลกุลที่อยู่ใกล้เคียง

ในบรรยากาศมีพลังงานรูปแบบหนึ่ง คือพลังงานแฝง ที่ซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ช่วยก่อให้เกิดกระบวนการระเหยของน้ำ โดยเมื่อน้ำถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ พันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของน้ำจะถูกทำลาย ซึ่งกระบวนการแตกพันธะนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาล พลังงานมหาศาลที่กล่าวมานี้ คือ พลังงานแฝงที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง และนี่คือหลักการของ Open Space Cooling ที่นำมาสร้างลมเย็นและ ลดความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม

รู้สึกว่าเย็นกว่าด้านนอกถึง 12°C

สร้างความรู้สึกที่เย็นได้ต่ำถึง ΔTPTD -12°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพบรรยากาศภายนอกในพื้นที่นั้นๆ

*ΔTPTD is perceived temperature drop

ประหยัดกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป

ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap)
ระบบแอร์ปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายขณะติดตั้ง
50%
100%
ค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน
10%
100%

การติดตั้งหลากหลายรูปแบบของ ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap)

ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในหลายๆจุดรอบอาคารของคุณ จะติดตั้งบนพื้น ด้านข้างอาคาร หรือแม้บนหลังคาของอาคาร ก็สามารถติดตั้งได้ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถสร้างลมเย็น ลดความร้อน ให้กับโรงงานของคุณได้จากทุกทิศทาง

พัดลมอีแว๊ป (Evap)
Ensuring Clean Air Air Cooler Wall G4 Air Filterwith Enclosure Booster Fan

มั่นใจในความสะอาดของอากาศ

Ensuring Clean Air Air Cooler Wall G4 Air Filterwith Enclosure Booster Fan

ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) สามารถออกแบบติดตั้งร่วมกับระบบกรองอากาศ ความละเอียดได้ถึงสามระดับ คือ Primary (G4), Medium (M5) และ HEPA (F7) ในบางโรงงานจำเป็นต้องเป็นพื้นที่ปิดสนิทเพื่อให้ปราศจากการปนเปื้อนของอากาศ ซึ่งคุณภาพของอากาศภายในต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

วิธีที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด คือ การใช้ ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) ร่วมกับชุดกรองอากาศ G4 ของเรา ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนในอากาศได้ถึง 80% (10 ไมครอน มีขนาดเทียบเท่าเกสรดอกไม้) ไส้กรองอากาศคลาส G4 ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถอดล้างทำความสะอาดหรือถอดเปลี่ยนกรองได้

กรองอากาศ G4 ฟิลเตอร์
menucross-circle