Waterline Cooling - ผู้นำระบบปรับและระบายอากาศภายในโรงงาน

ปรับอากาศโรงงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในงาน ปัจจัยนั้นคืออากาศที่มีคุณภาพ
space-cooling Wall Mount Air Cooler

ระบบปรับอากาศโรงงาน 
Open Space Cooling

Open Space Cooling คือแนวคิดใหม่ในการปรับและระบายอากาศภายในตัวโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในอุณหภูมิที่พนักงานรู้สึกสบาย เราใช้เครื่อง Open Space Cooler ในการนำลมร้อนมาเปลี่ยนเป็นลมเย็นโดยใช้หลักการระเหยของไอน้ำ

Open Space Cooler ทำงานอย่างไร?

1. หลักการทำงานของเครื่องคือ ปั๊มน้ำทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังแผงแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้แผงเปียก

ปรับอากาศโรงงานด้วยพัดลมอีแวป (EVAP)
พัดลมช่วย
ดึงลมร้อน
ผ่านแผง
แลกเปลี่ยน
ความร้อน
2. พัดลมภายในครื่องจะช่วยดึงลมร้อนจากภายนอกเข้ามาผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน

ลมวิ่งผ่านแผง
ระบายความร้อน
3. เมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เปียก จะเกิดการระเหยของน้ำบางส่วน ซึ่งทำให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาศโดยใช้แผงความร้อนแฝง ที่เรียกว่า Latent Heat of Evaporation

หลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์

พูดง่ายๆคือ Evaporative Cooling ใช้น้ำสะอาดในการลดความร้อนในอากาศ จากการระเหยของไอน้ำ ในขณะที่น้ำได้ถูกทำให้ระเหยทำให้เกิดการระบายความร้อนและปรับอากาศโรงงานให้เย็นลง

ในบรรยากาศมีพลังงานรูปแบบหนึ่ง คือพลังงาน”แฝง” ซึ่งเป็นพลังงานที่ช่วยก่อให้เกิดกระบวนการระเหย เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอน้ำ Hydrogen Bond ในโมเลกุลของน้ำจะถูกทำลายซึ่งกระบวนนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลซึ่งได้มาจากพลังงานแฝงที่อยู่ในธรรมชาตินั่นเอง และนี่คือหลักการทำงานของ Open Space Cooling

เย็นกว่าด้านนอกถึง 12°C

สามารถกำจัดความร้อนลงได้มากสูงสุดถึง ΔTPTD -12°C ขึ้นอยู่กับสภาพอาศในพื้นที่นั้นๆ

*ΔTPTD is perceived temperature drop

ประหยัดกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป

Open Space Cooling
Air Conditioning
ค่าใช้จ่ายขณะติดตั้ง
50%
100%
ค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน
10%
100%

ติดตั้งง่าย

ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง – สามารถนำเครื่องไปติดตั้ง
ในหลายจุดรอบตัวอาคาร ยกตัวอย่างเช่น
บนพื้น ข้างตัวอาคาร หรือแม้กระทั่ง
บนหลังคาของโรงงาน

เครื่องอีแวป
Ensuring Clean Air Air Cooler Wall G4 Air Filterwith Enclosure Booster Fan

รับประกันความสะอาดบริสุทธิ์

Ensuring Clean Air Air Cooler Wall G4 Air Filterwith Enclosure Booster Fan

เราสามารถออกแบบติดตั้งระบบ Open Space Cooling ให้ใช้งานร่วมกับระบบกรองอากาศ Class G4, M5 และ F7 ได้ โรงงานบางโรงงานจำเป็นต้องเป็นพื้นที่ปิดสนิทเพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคที่สามารถเดินทางในอากาศ อีกทั้งยังต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่คำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในโรงงาน

วิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดคือ ใช้ Open Space Cooling ร่วมกับระบบกรองอากาศ G4 ที่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 micron ได้ 80% (10 micron มีขนาดเทียบเท่าเกสรดอกไม้) ซึ่งแผ่นกรองอากาศ Class G4 ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

แผ่นกรอง G4
th-largechevron-downfacebook-squarephonebarscircleyoutube-square