พัดลมอีแวป (Evap) คืออะไร?

บทนำ

พูดง่ายๆ ก็คือกระบวนการระเหยของน้ำ น้ำจำเป็นต้องดูดซับความร้อนปริมาณค่อนข้างมากเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ หรือที่เรียกว่าความร้อนแฝงของการระเหย (The Latent Heat of Evaporation) เมื่อไอน้ำที่เกิดขึ้นหลุดออกสู่ชั้นบรรยากาศ ความร้อนนี้จะถูกดึงออกไปด้วย ซึ่งเป็นการกำจัดความร้อน และเหลือไว้แค่เพียงอากาศที่เย็นลง 

พัดลมอีแวป (Evap) ใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ เพื่อผลิตลมเย็นที่สามารถส่งและกระจายลมให้ไปทั่วทั้งอาคาร, พื้นที่เปิดโล่ง และผู้คนที่ต้องการลมเย็น

พัดลมอีแวป (Evap) ใช้ประโยขน์จากกระบวนการการระเหยของน้ำได้อย่างไร?

พัดลมอีแวป (Evap) จะมีสื่อกลางแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงชนิดพิเศษ เรียกว่า Cooling Pads เพื่อให้น้ำเกิดการระเหยได้ง่ายขึ้น ภายในเครื่องมีระบบหมุนเวียนน้ำอยู่โดยรอบผนังที่ตำแหน่งวางแผงแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อทำให้แผงเปียกชุ่มตลอดเวลา ในขณะที่อากาศถูกดูดผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน น้ำที่อยู่บนแผงจะระเหยออกไป ทำให้อากาศที่ผ่านแผงเข้ามาเย็นลง

พัดลมอีแวป (Evap) คืออะไร?

1. หลักการทำงานของพัดลมอีแว๊ป (Evap) คือ ปั๊มน้ำจะค่อยหมุนเวียนน้ำและจ่ายน้ำจากอ่างน้ำในเครื่องไปยังรางสเปย์ด้านบนของแผงแลกเปลี่ยนความร้อน โดยทำให้แผงเปียกชุ่มน้ำตลอดเวลา

พัดลมอีแวป (Evap) คืออะไร?

2. พัดลมภายในครื่องอีแว๊ป (Evap) จะช่วยดึงอากาศโดยรอบผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน

3.เมื่ออากาศผ่านแผงที่เปียกชุ่มน้ำ น้ำจะถูกระเหยออกไป โดยพลังงานที่เรียกว่า ความร้อนแผง (Latent Heat) ซึ่งกระบวนการระเหยนี้จะทำให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านแผงได้

พัดลมอีแว๊ป (Evap) สามารถบรรลุผลการลดอุณหภูมิลงได้อย่างไร?

กระบวนการลดอุณหภูมิแบบการระเหยของน้ำเป็นปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ที่อาศัยพลังงานตามธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติแล้วผลของการลดอุณหภูมิแบบการระเหยของน้ำจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมสองปัจจัย คือ ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายนอก

  พัดลมอีแวป (Evap) จะมีประสิทธิภาพให้ลมเย็นในสภาวะอากาศแห้ง หรือค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่สูงมาก เนื่องจากในสภาวะอากาศที่แห้งจากภายนอก จะยิ่งช่วยให้น้ำจากแผงแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถระเหยสู่บรรยากาศได้มากขึ้น และมากไปกว่านั้น ยิ่งน้ำระเหยสู่บรรยากาศมากขึ้นเท่าไร อากาศที่เหลือไว้ก็จะเย็นลงมากตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้พัดลมอีแวป (Evap) จึงทำงานได้ดีที่สุด ในสภาวะที่อากาศร้อน ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานที่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการทำความเย็นแบบระเหยได้ดี

  ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด  พัดลมอีแวป (Evap) สามารถส่งลมและลดอุณหภูมิลงจากอากาศภายนอกได้ถึง 10 องศาเซลเซียล ยกตัวอย่าง หากอุณหภูมิอากาศภายนอกอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียล พัดลมอีแวป (Evap) จะสามารถรับและลดอุณหภูมิได้ถึง 28 องศาเซลเซียล ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด นั้นคืออากาศภายนอกแห้งหรือค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ

หากต้องการทราบว่าพัดลมอีแวป (Evap) สามารถทำงานได้ดีเพียงใดในพื้นที่ของคุณ โปรดติดต่อพนักงานขายได้เลยตอนนี้ เพื่อรับคำปรึกษาฟรี

โดยทั่วไปจะสามารถใช้พัดลมอีแวป (Evap) ได้ที่ไหน

  พัดลมอีแวป (Evap) เหมาะกับพื้นที่กึ่งปิด ไปจนถึงพื้นที่เปิดโล่ง โดยมักจะพบเห็นได้ในงานอุตสาหกรรม อย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โกดังคลังสินค้า, เวิร์คชอปต่างๆ และนอกจากนี้ยังพบเห็นได้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณกลางแจ้ง อย่่างเช่น ลานช้อปปิ้งสินค้ากึ่งกลางแจ้ง, คอมเพล็กซ์สำนักงาน และพื้นที่อีกมากมาย หรืออาจมีการใช้พัดลมอีแวป (Evap) ขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้ สำหรับที่อยู่อาศัย

พัดลมอีแวป (Evap) ของ Waterline Cooling ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการในระดับงานอุตสาหกรรม และมีความสามารถในการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้มาก เพื่อรองรับความต้องการในการลดอุณหภูมิของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

พัดลมอีแวป (Evap) เปรียบเทียบกับระบบแอร์ปรับอากาศได้อย่างไร

  พัดลมอีแวป (Evap) ไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่ระบบ HVAC และระบบทำความเย็นชนิดอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจาก พัดลมอีแวป (Evap) เนื่องจากเครื่องปรับอากาศใช้สารหล่อเย็นและสารทำความเย็นร่วมกันเพื่อสร้างอากาศเย็นที่อุณหภูมิต่ำมาก ถึงแม้ว่าสามารถทำอุณหภูมิให้เย็นมาก แต่ก็ต้องใช้พลังงานสูงตลอดทั้งวัน ในการทำความเย็นและรักษาอุณหภูมิ สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โรงงานส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปที่จะจัดการกับต้นทุนการดำเนินงานให้อากาศเย็นทั้งโรงงานหรือคลังสินค้าโดยใช้เครื่องปรับอากาศ

  หากคิดเป็นตัวเลขกลมๆ ในการเปรียบเทียบต้นทุนในการทำให้พื้นที่ที่มีขนาดเท่ากันเย็นลง ต้นทุนการดำเนินงานของการใช้ระบบทำความเย็นด้วยพัดลมอีแวป (Evap) นั้นน้อยกว่าต้นทุนการดำเนินงานของระบบ HVAC โดยเฉลี่ย 50% เนื่องด้วยประสิทธิภาพทางต้นทุน ผู้มีอำนาจตัดสินใจในโรงงานจำนวนมากจึงเลือกระบบทำความเย็นด้วยพัดลมอีแวป (Evap) ที่สามารถให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายเพียงพอในราคาเพียงเศษเสี้ยวของระบบแอร์ปรับอากาศ

พัดลมอีแวป (Evap) ทำแบบเดียวกันทั้งหมดหรือไม่

  ไม่ใช่อย่างแน่นอน พัดลมอีแวป (Evap) ที่มีอยู่ในตลาด มีอยู่หลากหลายเกรด บางชิ้นอาจสร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงกว่าและบางชิ้นอาจสร้างด้วยวัสดุเกรดครัวเรือนที่ถูกกว่าทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลดลงไปมาก

พัดลมอีแวป (Evap) คืออะไร?

  อย่างไรก็ตามคุณสามารถมั่นใจได้ว่าพัดลมอีแวป (Evap) ของ Waterline ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานระยะยาวในทุกสภาพแวดล้อมงานอุตสาหกรรม เราเข้มงวดในการเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นเกรดอุตสาหกรรม โดยผลิตจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณควรเลือก Waterline โปรดอ่านที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open Space Coolers ของเรา

ลมเย็นที่สร้างขึ้นโดยพัดลมอีแวป (Evap) จะถูกส่งเข้าไปในอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างไร

  โดยทั่วไปแล้วพัดลมอีแวป (Evap) จะติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร เพื่อให้แผงแลกเปลี่ยนความร้อน (Cooling Pads) สามารถสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก และมีอากาศที่ถ่ายเท ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัดลมแบบ Axial ที่อยู่ภายในเครื่องอีแวป (Evap) จะค่อยส่งลมเย็นผ่านชุดท่อส่งลมเข้าสู่อาคาร ในที่สุดลมเย็นจะถูกส่งเข้าไปในห้องหรือพื้นที่จากหัวจ่ายลมหรือช่องลมที่ติดตั้งอยู่บนท่อส่งลม  

พัดลมอีแวป (Evap) คืออะไร?

  การรักษาอุณหภูมิของลมเย็นเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับท่อส่งลมจึงจะต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ระบบท่อ นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทาง Waterline เลือกท่อส่งลมแบบ Polyurethane Insulated Panels (PIP) มาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการทำให้อากาศเย็นสบาย

  หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนในโรงงาน โปรดติดต่อเราได้ที่ info.th@waterlinecooling.com