ผู้นำระบบปรับและระบายอากาศภายในโรงงาน
(+66) 095-550-0838
โทร
Thailand - ไทย

สร้างลมเย็น

สภาพแวดล้อมในการทำงานดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในงาน ปัจจัยนั้นคืออากาศที่มีคุณภาพ
space-cooling พัดลมอีแวปแบบตั้งพื้น

Open Space Cooling

Open Space Cooling คือแนวคิดใหม่ในการปรับและระบายอากาศภายในตัวโรงงานอุสาหกรรมให้อยู่ในอุณหภูมิที่พนักงานรู้สึกสบาย เราใช้เครื่อง Open Space Cooler ในการนำลมร้อนมาเปลี่ยนเป็นลมเย็นโดยใช้หลักการระเหยของไอน้ำ

Open Space Cooler ทำงานอย่างไร?

1. หลักการทำงานของเครื่องคือ ปั๊มน้ำทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังแผงแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้แผงเปียก


พัดลมช่วย
ดึงลมร้อน
ผ่านแผง
แลกเปลี่ยน
ความร้อน
2. พัดลมภายในเคครื่องจะช่วยดึงลมร้อนจากภายนอกเข้ามาผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน


ลมวิ่งผ่านแผง
ระบายความร้อน
3. เมื่ออากาศผ่านตัวผ่านตัวกลางที่เปียกจะเกิดการระเหยของน้ำบางส่วนซึ่งทำให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาศโดยใช้แผงความร้อนแฝงที่เรียกว่า Latent Heat of Evaporation

หลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์

พูดง่ายๆคือ Evaporative Cooling ใช้น้ำสะอาดในการลดความร้อนในอากาศ จากการระเหยของไอน้ำ ในณะที่น้ำได้ถูกทำให้ระเหยทำให้เกิดการระบายความร้อนในสภาพแวดล้อม ผลคืออุณหภูมิที่ลงในบริเวณรอบ

ในบรรยากาศมีพลังงานรูปแบบหนึ่ง คือพลังงาน”แฝง” ซึ่งเป็นพลีงงานที่ช่วยก่อให้เกิดกระบวนการระเหย เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอน้ำ Hydrogen Bond ในโมเลกุลของน้ำจะถูกทำลายซึ่งกระบวนนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลซึ่งได้มาจากพลังงานแฝงที่อยู่ในธรรมชาตินั่นเอง และนี่คือหลักการทำงานของ Open Space Cooling

เย็นกว่าด้านนอกถึง 12°C

สามารถทำกำจัดความร้อนลงได้มากสูงสุดถึง ΔTPTD -12°C ขึ้นอยู่กับสภาพอาศในพื้นที่นั้นๆ
*ΔTPTD is perceived temperature drop

ประหยัดกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป

Open Space Cooling
Air Conditioning
ค่าใช้จ่ายขณะติดตั้ง
50%
100%
ค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน
10%
100%

Flexible Installation

ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง – สามารถนำเครื่องไปติดตั้ง
ในหลายจุดรอบตัวอาคาร ยกตัวอย่างเช่น
บนพื้น ข้างตัวอาคาร หรือแม้กระทั่ง
บนหลังคาของโรงงาน
เครื่องอีแวป
ensuring-clean-air พัดลมอีแวป กำแพง แผงกรอง G4พร้อมกรอบปิดมิดชิด พัดลมบู๊ทเสตอร์

รับประกันความสะอาดบริสุทธิ์

ensuring-clean-air พัดลมอีแวป กำแพง แผงกรอง G4พร้อมกรอบปิดมิดชิด พัดลมบู๊ทเสตอร์
เราสามารถออกแบบติดตั้งระบบ Open Space Cooling ให้ใช้งานร่วมกับระบบกรองอากาศ Class G4, M5 และ F7 ได้ โรงงานบางโรงงานจเป็นต้องเป็นพื้นที่ปิดสนิทเพื่อให้ปราศจากเชื่อโรคที่สามารถเดินทางในอากาศ อีกทั้งยังต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่คำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในโรงงาน

วิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดคือ การระบบ Open Space Cooling ร่วกับระบบกรองอากาศ G4 ที่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 micron ได้ 80% (10 micron มีขนาดเทียบเท่าเกสรดิกไม้) ซึ่งแผ่นกรองอากาศ Class G4 ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
facebook-squarephonecircleyoutube-square