ผู้นำระบบปรับและระบายอากาศภายในโรงงาน
095-550-0838
โทร
Thailand - ไทย

ระบายอากาศ

ขับความร้อนและมลพิษในอากาศออกไป เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ

ระบายความร้อนที่ถูกกักอยู่
ในพื้นที่การทำงาน

ในวันที่มีแดดร้อน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกซึมซับและสะสมที่หลังคาความร้อนจากหลังคานั้นก็จะแผ่ลงมาในพื้นที่การทำงานด้านล่างทำให้อุณหภูมิโดยรวมภายในตัวโรงงานนั้นสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายความร้อนที่ถูกซึมซับและสะสมดังกล่าวออกโดยใช้พัดลมระบายอากาศในการขจัดความร้อน
ลมร้อนส่วนใหญ่จะทำการเคลื่อนตัวขึ้นที่สูงและถูกกักอยู่ใต้หลังคาของอาคาร พัดลมระบายอากาศสามารถแก้ปัญหาโดยการติดตั้งไว้บนหลังคาและผนังกำแพง
Spot Exhaust Roof Exhaust Fan Roof Ventilator Centrifugal Fan Roof Access Axial Fan

ระบายอากาศที่เป็นมลพิษ
ในเฉพาะพื้นที่

Spot Exhaust Roof Exhaust Fan Roof Ventilator Centrifugal Fan Roof Access Axial Fan
ระบายเฉพาะจุด – เมื่อมวลสารที่เป็นพิษเช่น สารเคมี ควัน และสารที่สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองถูกปล่อยออกมาจากไลน์การผลิต ระบบท่อระบายอากาศสามารถนำมาใช้เพื่อขับมลพิษในตัวอาคารออกไป

ระบบระบายอากาศแบบท่อลม

Ducted Exhaust Axial Fan Exhaust System OUT OUT IN IN Centrifugal Fan Exhaust System
ท่อของระบบระบายอากาศช่วยกำจัดอากาศที่ปนเปื้อนในพื้นที่ทำงานและส่งออกไปยังอากาศภายนอก

ท่อของระบบระบายอากาศสามารถใช้กับ พัดลมระบายอากาศ 2ประเภท คือ Axial Fan และ Centrifugal Fan จะเลือกใช้พัดลมประเภทใด ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงดันภายในท่อ (static pressure) โดยคำนวนได้จากขนาดท่อ ลักษณะท่อที่ใช้ความยาวท่อขนาดและจำนวนช่องดูดอากาศ
Ducted Exhaust Axial Fan Exhaust System OUT OUT IN IN Centrifugal Fan Exhaust System

Axial/Mixed Flow Fan

Models
Airflow m3/h
Static Pressure 
Pa
Motor
@50Hz/380kW
Axial Series
up to
150,000
up to
1,200
Designed

Centrifugal Fan

Models
Airflow m3/h
Static Pressure 
Pa
Motor
@50Hz/380kW
Centrifugal Series
up to
100,000
up to
3,00
Designed
การระบายอากาศที่เป็นมลพิษเป็นส่วนสำคัญในการทำให้อากาศหมุนเวียน โรงงานที่ดีควรมี:
การนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่ (Air Change)
การกระจายลมในพื้นที่การทำงาน (Air Movement)
การระบายความร้อนและมลพิษ (Air Change)
check-square-ofacebook-squarephoneyoutube-square