ผู้นำระบบปรับและระบายอากาศภายในโรงงาน
095-550-0838
โทร
Thailand - ไทย

ลดความร้อนและระบายอากาศ
โรงงานของคุณเลยวันนี้

ลดความร้อนในพื้นที่การทำงาน
คุณภาพอากาศดีขึ้น ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เพื่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดปัญหาพนักงานลาออก
ประหยัดพลังงานกว่าระบบแอร์โรงงาน
ติดต่อเราเลยวันนี้
เครื่องอีแวป (EVAP) แบบติดผนัง เครื่องอีแวป (EVAP) แบบติดหลังคา เครื่องอีแวป (EVAP) แบบติดวางพื้น Spot Cooling - จ่ายลม ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ระบบท่อลม PIP

สร้างลมเย็น & อากาศบริสุทธิ์

ดูดอากาศภายนอก เพื่อสร้างลมเย็นผ่านเครื่องอีแวปที่ใช้เทคโนโลยีและทฤษฎีการระเหยของไอน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิ์ภาพการทำงานใกล้เคียงกับแอร์ แต่ประหยัดไฟกว่าถึง 90%
อ่านเพิ่มเติม

จ่ายและกระจายลมเย็น ไปตามจุดที่พึงประสงค์

จากประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้โรงงาน พนักงานมักเห็นตรงกันว่า ระบบปรับอากาศที่ดีที่สุดคือระบบที่รู้สึกได้ถึงลมที่โดนตัว ระบบของเราใช้ท่อส่งลมและการถ่ายเปลี่ยนอากาศที่มีประสิทธิ์ภาพ จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถได้รับลมเย็นกันทุกคน
อ่านเพิ่มเติม
พัดลมยักษ์กระจายลม ไปทั้่วพื้นที่ของโรงงาน เครื่องอีแวปทำหน้าที่ เปลี่ยนลมร้อนเป็น ลมเย็น Space Cooling ลดความร้อน โดยรวมภายในโรงงาน ∆T PTD = Perceived Temaperature Drop เย็นกว่าถึง ∆T PTD -12˚ C

Spot Cooling - จ่ายลมไปยังจุดที่พึงประสงค์

พนักงงานได้รับลมเย็นจากท่อลมที่ตั้งอยู่เหนือตำแหน่งการทำงานโดยตรง
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุ ลมจึงถูกส่งไปยังตำแหน่งที่พึงประสงค์เท่านั้น

Space Cooling - ลดอุณหภูมิโดยรวม

พัฒนาคุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่การทำงาน
พัดลมยักษ์ สามารถกระจายลมเป็นวงกว้างจึงสามารถทำให้กระจายลมได้ทั่วพื้นที่
ระบายอากาศจากพื้นที่ โดยกำจัดกลิ่น ความร้อนและมลพิษอื่นๆ

ระบายความร้อน & อากาศมลพิษ

การเปลี่ยนถ่ายอากาศโดยการนำความร้อน กลิ่นและมลพิษออกไป และนำอากาศจากภายนอกมาทดแทนถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้พื้นการทำงานมีอากาศที่เย็น บริสุทธิ์และปลอดภัยอยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม
1

ลดความร้อน

ลดความร้อนในโรงงานของคุณกว่า 12°C จากอุณหภูมิถายนอก
3

ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เพื่อคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
4

ประสิทธิ์ภาพงานดีขึ้น

เมื่อพนักงานมีพื้นการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ร้อน ประสิทธิ์ภาพงานก็ย่อมดีขึ้น
2

ประหยัด คุ้มค่า

ประหยัดคุ้มค่ากว่าระบบแอร์ในโรงงานหรือระบบ HVAC คุ้มค่าการลงทุน
check-square-ofacebook-squarephoneyoutube-squarelong-arrow-right