Công ty tiên phong về làm mát và thông gió công nghiệp

Chemical Manufacturing

Mixing Area, Filling and Packing Areas, QC Areas, etc.

Get In Touch Today
Chemical Manufacturing

Regulatory control of environmental and process standards represent a key factory in the chemical manufacturing industry. Health and cleanliness requirements are strictly observed to maintain compliance.

With over 15 years of installing systems in strict working conditions, we understand that your workflow and processes are a strict priority when it comes to a successful ventilation system installation.

Common Problems Faced:

Chemical vapour
Have no ventilation system

our solution:

Open space cooling (Spot Cooling design)
Exhaust system
Learn More About This Solution

Solution's Outcome

Cooling Air
Fresh Air
Air movement
Ventilation system

Có Thể Bạn Quan Tâm Sản Những Phẩm Này

Tạo nên sự di chuyển không khí lớn chưa từng có trước đây - cách duy nhất để làm mát không gian rộng lớn
Đọc thêm
Xác định nơi bạn muốn có gió thổi đến
Đọc thêm
Loại bỏ khí nóng và ô nhiễm khỏi nhà máy bằng quạt thông gió có động cơ
Đọc thêm

Liên Hệ Chúng Tôi

0931-000-818
menucross-circle