Công ty tiên phong về làm mát và thông gió công nghiệp

Glass Bottle Manufacturing

Glass Furnace, Glass Forming, QC Area, Packing Areas etc.

Get In Touch Today
Glass Bottle Manufacturing

Glass manufacturing is a high-temperature, high energy-using process. Naturally, the heat generated in furnance areas can cause the working environment to be excessively hot. We have worked with the largest glass producers in the region to help them tackle this problem and provide a better working environment for their staff and operators.

Common Problems Faced:

Extreme heat generated by the Glass furnace process and Glass forming machine
Lack of ventilation system

our solution:

Open Space Cooling system with unique lightweight PIP ducts to direct cool air directly to worker position
Exhaust systems (ducted or non-ducted) to alleviate heat
Learn More About This Solution

Solution's Outcome

Staff feel cooler at their working position, have access to the much needed fresh air
Greater air change takes place, the working environment feels less stagnant
Higher productivity due to the better comfort

Có Thể Bạn Quan Tâm Sản Những Phẩm Này

Xác định nơi bạn muốn có gió thổi đến
Đọc thêm
Tạo nên sự di chuyển không khí lớn chưa từng có trước đây - cách duy nhất để làm mát không gian rộng lớn
Đọc thêm
Loại bỏ khí nóng và ô nhiễm khỏi nhà máy bằng quạt thông gió có động cơ
Đọc thêm

Liên Hệ Chúng Tôi

0931-000-818
menucross-circle