Waterline Cooling - ผู้นำระบบลดความร้อนและระบายอากาศภายในโรงงาน

การทำความเย็นแบบ EVAP สำหรับอุตสาหกรรม (Evaporative Cooling)

มีนาคม 16, 2023

การทำความเย็นแบบระเหยน้ำ (Evaporative Cooling) หรือที่เรียกว่า EVAP เป็นกระบวนการที่ใชการระเหยของน้ำตามธรรมชาติเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าระบบแอร์ปรับอากาศแบบทั่วไป มีประสิทธิภาพในสภาพอากาศที่แห้ง ระบบ EVAP มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการทำงาน

วิธีการทำงานของระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำ (Evaporative Cooling) :

  1. กระบวนการระเหยของน้ำ ทำให้อากาศเย็นลง จากนั้นอากาศเย็นจะหมุนเวียนไปทั่วโรงงาน ช่วยลดอุณหภูมิโดยรวมอากาศผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนที่เปียก: ระบบ EVAP อากาศจะถูกดึงผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนที่เปียกน้ำ ตัวแผ่นทำมาจากกระดาษใยเซลลูโลส เมื่ออากาศผ่านแผ่นที่เปียกน้ำ เกิดกระบวนการระเหยของน้ำ ทำให้อากาศเย็นลง จากนั้นอากาศเย็นจะหมุนเวียนไปทั่วโรงงาน ช่วยลดอุณหภูมิโดยรวม 
  1. น้ำหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง: เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ น้ำจะหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน วิธีนี้ช่วยรักษาคุณภาพแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน อีกทั้งยังทำให้ระบบมีความสะอาดอยู่ตลอด 

ข้อดีของของระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำ (Evaporative Cooling):

  1. ประหยัดค่าใช้จ่าย: ข้อดีหลักของระบบ EVAP คือประหยัดต้นทุนกว่าระบบแอร์ปรับอากาศแบบทั่วไป ใช้พลังงานน้อยลงและมีค่าใช้จ่ายต่ำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
  2. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ระบบ EVAP เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าระบบแอร์ปรับอากาศแบบทั่วไป ระบบ EVAP ไม่ใช้สารทำความเย็นอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หากปล่อยสู่บรรยากาศ แต่ระบบ EVAP ใช้เพียงน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  3. ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น: ระบบ EVAP สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระบบแอร์ปรับอากาศแบบทั่วไปมักทำให้อากาศแห้งเกินไป นำไปสู่ความไม่สบายตัวและปัญหาระบบทางเดินหายใจ ในทางกลับกัน ระบบ EVAP จะเพิ่มความชื้นในอากาศช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดความเสี่ยงของปัญหาระบบทางเดินหายใจ 

โดยสรุป ระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำ (Evaporative Cooling) หรือ EVAP เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเย็นลง เป็นกระบวนการที่ใช้การระเหยของน้ำตามธรรมชาติเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ มีประสิทธิภาพในสภาพอากาศที่แห้ง ระบบ EVAP มีค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงานที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับระบบแอร์ปรับอากาศแบบทั่วไป และสามารถให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ติดต่อเรา

ไทยและประเทศอื่นๆ
ฝ่ายขาย : 095-550-0838
ทั่วไป : 02-322-1208
พัดลมยักษ์ 1 : 080-480-1111
พัดลมยักษ์ 2 : 062-726-1818
อีเมล : info.th@waterlinecooling.com

อินโดนีเซีย
โทร : 021-2918-5144
อีเมล : info.id@waterlinecooling.com

เวียดนาม
โทร : 0931-000-818
อีเมล : info.vn@waterlinecooling.com

ติดต่อเรา

บริษัท Thai Waterline Systems Co., Ltd.
เลขที่ 3488 ถ.พระราม 9 เขต สวนหลวง กทม 10250
ฝ่ายขาย : 095-550-0838
ทั่วไป : 02-322-1208
พัดลมยักษ์ 1 : 080-480-1111
พัดลมยักษ์ 2 : 062-726-1818
อีเมล : info.th@waterlinecooling.com
menucross-circle