Công ty tiên phong về làm mát và thông gió công nghiệp

Khách hàng của chúng tôi

Được các khách hàng lớn tin cậy

Hơn 20 năm xây dựng hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng công nghiệp cho các doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, hãy điểm qua một số khách hàng mà chúng tôi đã hỗ trợ trong nhiều năm qua:

Hệ thống làm mát được xây dựng để cải thiện sự thoải mái của người lao động trong tất cả các ngành

Lĩnh vực sản xuất thiết bị tự động

Hệ thống làm mát sử dụng ống PIP làm mát công nhân trong dây chuyền sản xuất

Lĩnh vực sản xuất thiết bị tự động

Hệ thống làm mát sử dụng ống PIP làm mát con người và thiết bị; Quạt đẩy gió tầng hầm được sử dụng để luân chuyển không khí.

Thực phẩm và đồ uống

Hệ thống làm mát sử dụng ống thép

Thực phẩm và đồ uống

Hệ thống làm mát sử dụng ống PIP làm mát công nhân trong dây chuyền sản xuất

Các bộ phận máy bay

Hệ thống làm mát sử dụng ống PIP làm mát con người và thiết bị; Quạt đẩy gió tầng hầm được sử dụng để luân chuyển không khí.

May mặc, sản xuất vải

Hệ thống làm mát sử dụng ống thép

Lĩnh vực sản xuất nhựa

Hệ thống làm mát kết hợp quạt hút

Lĩnh vực bao bì đóng gói

Làm mát con người khu vực kho bằng quạt trần công nghiệp

Lĩnh vực sản xuất nhựa

Hệ thống làm mát sử dụng ống PIP

0931-000-818
menucross-circle